Effektivare livsmedelsproduktion

Vi hjälper livsmedelsindustrier att se över och effektivisera produktionen. Det lockar företag som ser den naturliga kopplingen mellan ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Vi går igenom ditt företags produktion och föreslår lösningar som sparar pengar och minskar påfrestningarna på miljön.

Vi arbetar med flera forskningsprojekt på området. Vi samverkar också med företag, universitet och högskolor över hela världen. Det ger oss avancerade kunskaper som ditt företag får nytta av när du anlitar oss. Ett bra exempel är REELIV-projektet. Där tar vi fram verktyg som kombinerar miljösystemanalys med simulering av produktionsflöden. Resultatet blir resurssnålare och effektivare produktion. En rad svenska företag deltar i projektet.

Några praktiska exempel

• Arla Foods mejeri i Linköping har minskat spillet drastiskt och samtidigt kunnat öka antalet produkter
• Genom att använda ozongas istället för hetvatten kan mejerier spara stora mängder energi. Dessutom minskar användningen av miljöpåfrestande kemikalier.
• Med infraröd värmning kan bagerier korta processtider och spara energi. 

Klimat och miljöpåverkan

Vårt klimat håller på att förändras till följd av människans utsläpp av växthusgaser. SP prioriterar klimatfrågan och bidrar med tekniken bakom lösningarna till ett bättre klimat med lägre miljöpåverkan.Läs mer...

Livscykelanalyser av livsmedel och foder

En livscykelanalys (LCA) visar hur produkter och processer påverkar miljön – från råvaruutvinning fram till att produkten blir avfall eller återvinns. Genom att följa produkten längs hela kedjan kartläggs resursförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark. Läs mer...

Nätverket Mat och miljö

Vi driver ett nätverk för att livsmedelsproducenter ska få ökad kunskap och förståelse för produkternas klimatpåverkan och stärka sina positioner på marknaden. Ett oslagbart sätt att bygga kunskap, få kontakter och sätta fart på miljöarbetet!Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Thomas Angervall

Tel: 010-516 66 74

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.