Livsmedel

Vi erbjuder kunskap och FoU-resurser som stärker företagens konkurrenskraft inom området Livsmedel. Vi löser industriella tekniska problem och hjälper till att utveckla nya processer och produkter. Vi erbjuder också ett mycket brett utbud av utbildningar, både öppna och skräddarsydda.

Verksamheten utgörs huvudsakligen av vår enhet RISE Jordbruk och livsmedel. Tillsammans med övriga kompetenser inom RISE-koncernen, exempelvis, kemi och materialteknik, mät- och reglerteknik, energiteknik, ytkemi samt produktion av livsmedelsråvaror och jordbruks- och miljöteknik ökar möjligheterna att erbjuda kunderna ett bredare produktprogram.

En bred resurs inom Livsmedel och Mat och klimatpåverkan

Våra breda resurser gör att vi nu kan utföra heltäckande insatser för våra kunder inom området Livsmedel - från jord till bord. Ett område som förstärks är mat och klimatpåverkan. Där har vi flera unika resurser, exempelvis en databas för att kunna räkna fram livsmedels klimatpåverkan och göra livscykelanalyser, något som efterfrågas allt oftare av företagen. Vårt utvecklingscentrum med utrustning för småskalig livsmedelsproduktion är en värdefull resurs för små och medelstora företag.

Utöver livsmedelsföretagen finns våra uppdragsgivare också inom branscher som läkemedel och bioteknik. Många av våra kunder är världsledande multinationella företag. Parallellt arbetar vi även med flera små och medelstora företag i Sverige.

BIOMATCELL – VINN Excellence Center i Biomaterial och Cellterapi

BIOMATCELL är utvalt som ett av de 19 nya kompetenscentra som har startats upp i VINNOVAS satsning VINNEXCELLENCE. Läs mer...

SuMo – industristyrt centrum för strukturdesign

SuMo är ett tvärvetenskapligt centrum för strukturdesign av övermolekylära biomaterial med unika funktionella egenskaper. Läs mer...

MedTek

Inom kompetensplattformen SP medicinteknik bedriver vi forskning inom området medicinteknik och diagnostik för framtidens produkter. Läs mer...

Jordbruk och Livsmedel

Utbildningar Såväl medarbetare som organisation måste kunna möta de nya kompetenskrav som ställs.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Alexander Milanov

Tel: 010-516 66 27

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.