Kalibrering av kraftmätande utrustning

Vi kalibrerar, kraftgivare, lastceller, mätbyglar, dynamometrar, och krockgivare.
Normaler

Krafter upp till 100 kN genereras med "dödvikt", det vill säga genom att låta välbestämda massor påverkas av det lokala gravitationsfältet.

Krafter från 100 kN till 1 MN åstadkommes genom mekanisk utväxling av dödviktskraften och krafter upp till 6 MN (endast tryckkrafter) genereras med en hydraulisk belastningsmaskin.

Krockgivare

För kalibrering av bland annat krockgivare, enklare dynamometrar eller givare där det inte ställs samma höga noggrannhetskrav kan vi istället för vår dödviktsmaskin använda en typ av belastningsrigg (materialprovningsmaskin) med tillhörande referensgivare. Referensgivarna är dock alltid spårbara till vår dödviktmaskin.  

 

Mätområde

Bästa mätosäkerhet (%)

1 N – 1 MN

0,01

1 MN – 6 MN (tryck)

0,05

Utveckling vridmoment

En ny momentnormal installeras nu i vårt kraftlab som innebär att vi kan erbjuda kalibreringar upp till 5000 Nm.Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Utveckling vridmoment

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Marcus Liljemark

Tel: 010-516 52 47

Per Nyfeldt

Tel: 010-516 58 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.