Kalibrering av kraftgenererande stationära anläggningar

I de fall det inte är möjligt att skicka utrustningen till oss kommer en av våra ingenjörer till er för att utföra kalibreringen. Vi har då med oss spårbart kalibrerad referensutrustning. Kalibreringen och klassningen sker bl a mot SS EN ISO 7500-1, 6506-2, 6508-2, 6507-2 m fl.

Vi kalibrerar

  •  Materialprovningsmaskiner
  •  Dragbänkar
  •  Tryckpressar
  •  Extensometrar
  •  Charpyhejare
  •  Hårdhetsprovningsmaskiner

Utveckling vridmoment

En ny momentnormal installeras nu i vårt kraftlab som innebär att vi kan erbjuda kalibreringar upp till 5000 Nm.Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Utveckling vridmoment

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.