Fordonsindustri

SP är landets största samlade resurs för fordonstillverkare och underleverantörer till branschen. Utöver tjänster inom teknisk utvärdering och forskning erbjuder vi dessutom certifiering av kvalitetssystem och kalibrering av mätdon.

Vår breda kompetens möter fordonsindustrins allt komplexare tekniska utmaningar. Nya fordonsbränslen ställer nya krav på säkerhet och materialegenskaper. Ny teknik skapar förutsättningar för lättare konstruktioner och avancerade säkerhetssystem.

Våra viktigaste tjänsteområden sträcker sig från avancerad fordonselektronik till brandsäkra personbilar och robusta konstruktioner.

Våra uppdrag rör ofta fordonskomponenter. SP kan prova enligt europeiska och internationella standarder. Vi har stor erfarenhet av provning direkt mot fordonstillverkarnas specifikationer t ex från Scania och Volvo.

SCC – Scandinavian Coatings Center

Vårt centrum samlar unik kompetens och heltäckande resurser i världsklass. Vi erbjuder uppdragsforskning, teknisk utvärdering, utredning och produkt- utveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling. Läs mer...

Mekan- och fordonsindustri

Utbildningar inom Mekan- och fordonsindustri omfattar risk och säkerhet i logistiksystem, effektiva och hållbara transporter och strukturell och funktionell integritet hos fordon och fartyg. Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Jan Jacobson

Tel: 010-516 56 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.