Brand i fordon

Brand i fordon har aktualiserats vid olyckor runt om i Europa. Materialval och utformning av inredning påverkar brandsäkerhet i både personbilar och bussar.

1% av alla bussar är inblandade i en brandincident årligen. Här finns mycket att vinna genom val av material i inredningen, i en del fall kan det även vara befogat med detektions och släcksystem i motorrummet. Bränder i lastfordon kan få avsevärda konsekvenser speciellt om de inträffar i tunnlar då branden kan sprida sig till flera fordon.

Nya bränslen -  nya utmaningar

Fordon innehåller i regel någon form av bränsle och det är viktigt att bränsletanken är utformad så att den förblir intakt och inte läcker om den utsätts för brand. Nya bränslen innebär att brandriskerna blir annorlunda. För nya bränslen (såsom E85, naturgas, biogas och vätgas) är det viktigt att bränslesystem och tankar är utformade så de inte ökar risken för brand vid normal användning eller att konsekvenserna ökar om fordonet blir involverat i en brand. När det gäller eldrivna fordon arbetar dessa med betydligt högre spänningar som bland annat kan ge upphov till stående ljusbågar och därigenom antända material.

Med vår breda kompetens kan vi möta de mest komplexa frågeställningar!

Bussbränder

Bussbränder är ganska vanliga och kan ge stora konsekvenser.Läs mer...

Nya bränslen

Nya bränslen i fordon innebär nya risker. Vi erbjuder utvärdering av vilka risker som introduceras och hur man undviker dessa.Läs mer...

FIVE

Internationell konferens om bränder i fordonLäs mer...

Relaterad information

Tjänster

Bränsletankar i plastBussbränderNya bränslenRiskanalys av system

Forskning

Brand i transport och fordon

Kontaktpersoner

Petra Andersson

Tel: 010-516 56 21

Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

Michael Försth

Tel: 010-516 52 33

Håkan Modin

Tel: 010-516 53 99

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.