Hybridfordon

Hybridfordon - DELIVER-projektetVåra utsläpp från vägtrafiken måste minskas och ett alternativ till minskade koldioxidutsläpp är eldrift. Vi ser en ökad efterfrågan av elektriska fordon och hybridfordon som kombinerar elektrisk drivning med ett annat energislag.

Den nya tekniken medför nya utmaningar och nya tekniska risker. Hög elektrisk spänning måste kunna hanteras vid både reparationer och trafikolyckor. Elmotordriften får inte ge upphov till höga störningsnivåer. Batterisystemen måste kunna lagra tillräckligt med energi för att ge lång körsträcka.

Vi stödjer en hållbar utveckling av fordonsindustrin

Elsäkerhet, brandrisker, batteriteknik och elektriska störningar (EMC) är RISE-kompetenser som löser fordonsindustrins problem. Vi utför prov i våra laboratorier och kombinerar detta med forskning för att ta fram nya kunskaper för en hållbar tillväxt.


 

 

Elsäkerhet

Vi erbjuder våra kunder ett effektivt stöd inom elsäkerhetsprovning och rådgivning under samtliga skeden av produktutvecklingen. Läs mer...

EMC - Fordon

EMC provning av fordon, skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner och militärfordon. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Anders Nilsson

Tel: 010-516 54 36

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.