Material och komponenter i fordon

SPs kompetens inom materialteknik för fordon finns främst inom metalliska material (hållfasthet, utmattning), polymera material (plast, gummi), fordonslacker och annan ytbehandling samt lim.Nya lagkrav och den snabba tekniska utvecklingen gör att materialteknik blir allt viktigare inom fordonsindustrin. Till exempel, klarar materialen de nya bränslena? Efterfrågan på lättare konstruktioner är ett annat exempel. På SP forskar vi i nära samarbete med industrin kring exempelvis förnyelsebara material, självrenande lacker etc.

Gummiprovning

Vi kan möta ert behov av provningar och analyser av gummimaterial. Vi utför olika tester på alla sorters tätningar och packningar från t ex byggnadsindustrin, bilindustrin och andra områden.Läs mer...

Elledningar och kablage

Vi har lång erfarenhet av provning av elledningar och kablagekomponenter. Vi erbjuder stora möjligheter för utvärdering av komponenternas livslängd samt kemiska, termiska och mekaniska egenskaper.Läs mer...

Korrosionsprovning

SP utvärderar produkters förmåga att motstå korrosion enligt de flesta standardmetoder. Läs mer...

Slangar

Vi utför provning av alla typer av slangar för alla ändamål, t.ex. typprovning och certifiering av brandslangar. Provning enligt tillverkares egna tekniska bestämmelser av slangar i fordon, industriprocesser m.m.Läs mer...

Bränsletankar i plast

Bränsletankar i plast som ersättning för tankar i plåt i personbilar, blir allt vanligare.Läs mer...

Fordonssäten och bältesfästpunkter

Krocksäkerhet i fordon är idag en självklarhet, liksom en god arbetsmiljö i lastbilar, bussar och arbetsfordon. På säten och deras infästningar ställs därför krav i olika reglementen. Krav ställs också på säkerhetsbältenas fästpunkter. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.