Spårbarhetscertifiering av träfiberprodukter enligt PEFC

SkogsbildEtt spårbarhetscertifikat visar på en obruten kedja från ett certifierat skogsbruk, genom produktionsprocesserna och hela vägen till konsumenten. Alla verksamheter, både tillverkande och handelsverksamheter, som hanterar/säljer PEFC certifierat material måste vara certifierade enligt PEFC. FSC® Chain of custody behövs för att hantera FSC certifierat material. Parallellt med PEFC finns FSC®, men dessa system är inte utbytbara utan en PEFC certifiering hanterar endast PEFC certifierat material.

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
Vi har ackreditering för certifiering enligt PEFC Chain of Custody. För att använda PEFC logotyp krävs dessutom logolicens som fås via Svenska PEFC FSC® Forest Stewardship Council®
För FSC spårbarhet kan vi erbjuda rådgivning och utbildning till er som har befintliga certifieringar eller är på väg att bli FSC certifierade.

 
PEFC Spårbarhetscertifiering 
PEFC spårbarhetscertifiering består av en del med ledningssystemskrav och en del med produktanknutna krav. Ledningssystemskrav är bland annat krav på dokumenterade rutiner som beskriver ansvarsfördelning för arbetsuppgifter med vikt för spårbarheten, utbildning, dokumentation och hantering av verifikat. De produktanknutna kraven är krav på hur ursprung ska säkerställas, hur spårbarhet till färdig produkt ska hanteras samt krav på hur verifikat tex fakturor ska vara utformade.

 

Kravdokument för PEFC Spårbarhetscertifiering

PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo Usage Rules-Requirements
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products- Requirements

 
Hur blir man certifierad?
Det börjar med att ni bygger ett dokumenterat system efter de krav som finns i standarden. När ni känner att ni är färdiga och har dokumenterat alla rutiner, kommer vi i egenskap av certifieringsorgan och granskar ert system för spårbarhet. När kraven i standarderna är uppfyllda utfärdar vi certifikat.
 
Hjälp på vägen
Om det känns svårt att på egen hand tolka PEFC standarden erbjuder vi er gärna ett informationssamtal. Vi kommer då att tillsammans med er gå igenom bakgrund och uppbyggnad av standarden samtidigt som ni har möjlighet att ställa frågor.

Relaterad information

Se även

Svenska PEFCDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lena Jönsson

Tel: 010-516 52 12

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.