Skogs- och spårbarhetscertifiering

SkogsbildDet finns två olika system att certifiera skog och skogsprodukter; PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) och FSC® (Forest Stewardship Council ®). För skogbruk är en skogsbrukscertifiering (FM, Forest management) som är aktuellt och för virkesorganisationer är det en spårbarhetscertifiering (CoC, Chain of Custody). Ett spårbarhetscertifikat visar på en obruten kedja från certifierat skogsbruk genom produktionsprocesserna och hela vägen till konsumenten.

PEFC och FSC är ej utbytbara. Om man vill sälja FSC certifierade produkter måste man ha ett FSC CoC certifikat och vill man sälja PEFC certifierade produkter måste man ha ett PEFC CoC certifikat. Använder man både PEFC och FSC certifierad råvara kan det vara bra med både FSC och PEFC spårbarhetscertifikat. Alla som vill sälja certifierade produkter, antingen enligt PEFC eller FSC, måste inneha certifikat. För att använda PEFC logotyp krävs dessutom logolicens som fås via Svenska PEFC. För FSC krävs ett godkännande inför varje gång FSC logotyp ska användas.
 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).
För PEFC har vi ackreditering för att utföra certifiering enligt Chain of Custody och Tekniskt dokument II för standarderna inom svenska certifieringssystemet för uthålligt skogsbruk. Certifiering inom PEFC skogsbruk enligt PEFC är möjlig för skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer. Det är även möjligt för mindre verksamheter att certifiera sig i grupp i en sk paraplyorganisation. I det kombinerade tekniska specifika dokument dokumentet är det specificerat vilka krav som är tillämpliga på skogsägare, entreprenörer, virkesorganisationer och paraplyorganisationer redovisade.

 

Kravdokument för PEFC
Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC SWE 001:4
Svenska PEFC:s Skogsstandard PEFC SWE 002:4
Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4
Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp PEFC SWE 004:4
PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo Usage Rules-Requirements
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products- Requirements

 
FSC (Forest Stewardship Council). 
Vi samarbetar med TÜV NORD CERT som är ackrediterade av Accreditation Service International GmbH (ASI) licensnummer FSC®A00529. Vi utför revisioner för FSC spårbarhet. 
 
Kravdokument för FSC
FSC STD 40-004 V3-0 EN Standard for CoC Certification
FSC STD 40-005 V3-1 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood

FSC STD 40-007 V2-1 Sourcing reclaimed material
FSC STD 40-003 V2-1 Certification of Multiple sites
Utöver dessa tillkommer standarder för användning av logo samt olika guidelines och advise notes som visar hur standarderna ska tolkas.
Standarderna finns tillgängliga på www.fsc.org.
 
Spårbarhetscertifiering
Både FSC CoC och PEFC består av en del med ledningssystemskrav och en del med produktanknutna krav. Ledningssystemskrav är tex krav på dokumenterade rutiner för tex ansvarsfördelning för arbetsuppgifter med vikt för spårbarheten, utbildning, dokumentation och hantering av verifikat. De produktanknutna kraven är krav på hur ursprung ska säkerställas, hur spårbarhet till färdig produkt ska hanteras samt krav på hur verifikat ( tex fakturor) ska vara utformade.
 
Hur blir man certifierad?
Det börjar med att ni bygger ett dokumenterat system efter de krav som finns i standarden. När ni känner att ni är färdiga och har dokumenterat alla rutiner, kommer vi i egenskap av certifieringsorgan och granskar ert system för spårbarhet. När kraven i standarderna är uppfyllda utfärdar vi certifikat.
 
Hjälp på vägen
Om det känns svårt att på egen hand tolka standarden erbjuder vi er gärna ett informationssamtal. Vi kommer då att tillsammans med er gå igenom bakgrund och uppbyggnad av standarden, FSC eller PEFC, jämföra de båda standarderna samtidigt som ni har möjlighet att ställa frågor.

Klagomål?
Som en del av FSCs öppna process tar vi emot synpunkter eller klagomål rörande certifierade organisationer. Dessa hanteras enligt ” Complaints and Appeals Management” se bifogat dokument. Sänd ev klagomål till Tüv Nord (se Complaints and Appeals Management) eller kontaktperson på denna hemsida.

 

Relaterad information

Dokument

Se även

Svenska PEFCDokumentet öppnas i ett nytt fönsterFSC SverigeDokumentet öppnas i ett nytt fönsterTÜV NORD

Kontaktpersoner

Lena Jönsson

Tel: 010-516 52 12

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: