Formaldehyd-mätning för Kalifornien

SP är certifierade för att utföra formaldehyd-mätningar enligt riktlinjer utfärdade av den kaliforniska myndigheten CARB (Californian Air Resource Board). Information finns för närvarande endast i engelsk version.

Emissionskammare för provtagning av flyktiga organiska ämnen (VOC)

Provtagning av flyktiga organiska ämnen (VOC) och formaldehyd från byggnadsmaterial eller interiörer kräver en kammare som har ett lågt bakgrundsvärde.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Anders Lorén

Tel: 010-516 53 04

Maria Rådemar

Tel: 010-516 51 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.