Kvalitetssäkrad förvaltning

Vid kvalitetssäkrad förvaltning är god innemiljö och effektiv energianvändning viktiga parametrar vid sidan av ekonomi. RISE kan medverka i delar eller hela processen som ett stöd till förvaltningsorganisationen.

Förvaltningsprocessen måste ha fokus på byggnaden och dess tekniska system för uppvärmning och ventilation. Dessutom är det väsentligt att arbeta med förvaltningsrutiner som ser till att kraven uppfylls kontinuerligt. Relationen mellan brukare och förvaltning är viktig för att skapa en god innemiljö.

P-märkning

P-märkning för kvalitetssäkrad innemiljö och energianvändning är ett system för att säkerställa väsentliga tekniska funktioner. P-märkningen ställer inte bara krav på att byggnaden har bra värden vid ett besiktningstillfälle utan även att fastighetsförvaltningen drivs efter ett system som säkerställer en fortsatt god innemiljö.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Thorbjörn Gustavsson

Tel: 010-516 52 79

Magnus Hansén

Tel: 010-516 51 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.