Bränsletankar i plast

Bränsletankar i plast som ersättning för tankar i plåt i personbilar, blir allt vanligare. En av de stora fördelarna är den närmast obegränsade formfriheten.

Plasttankarna omges emellertid av en hel del krav vad avser brandsäkerhet, slagtålighet, permeationsbenägenhet etc. Dessa krav regleras i FN-normen ECE R.34 Annex 5. Provning enligt denna standard men även enligt bilfabrikanternas egna krav utförs på RISE.

De provningar som ingår i ECE R.34 är i korthet följande:

Permeationsprovning

Man mäter den genomsnittliga bensinpermeationen under 8 veckors provtid. Mätning sker genom vägning av bränsletankarna och registrering av viktförlusten. Under provningen lagras tankarna i en temperatur på + 40°C i explosionsskyddade utrymmen.

Mekanisk styrka

Tankarna fylls med vatten som har tempraturen +53 °C. De utsätts sedan för ett inre övertryck av 30 kPa under 5 timmar. Den omgivande temperaturen är +53 °C.

Slagprovning

Tankarna fylls med en glykol/vatten-blandning och kyls ned till - 40 °C. Därefter utsätts de för slag av en pyramidformad slagkropp med en slagenergi på 30 Nm.

Värmeprovning

Tankarna fylls med vatten som har en temperatur på +20°C och placeras i en kammare där temperaturen är +95°C. Provningen pågår i 1 timme.

Brandprovning

Tankarna fylls till hälften av sin volym med bränsle och utsätts för en öppen låga i 2 minuter.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.