Funktionstester

En aspekt som bör beaktas när det gäller miljöanpassade produkter är att de måste vara praktiskt användbara och fungera ändamålsenligt.
Biologisk påverkan

Material och produkters motståndskraft mot biologisk påverkan har stor betydelse för produktens funktion. Dessutom skall miljömärkta produkter inte vara av sämre kvalitet än traditionella produkter.

Funktionstest

Beroende på produktgrupp kan SP utforma ett lämpligt funktionstest eller simulera driftsförhållande. I samarbete med andra enheter på SP kan vi lösa dina problem inom ett brett område. Vi utvecklar också nya provningsmetoder och "skräddarsyr" utvärderingsprogram för dina produkter.

Exempel på tjänster:
  • Funktionstest av kompostpåsar - SP-metod 3894
  • Falltest - SS-EN 22248

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Catrin Lindblad

Tel: 010-516 53 14

Susanne Ekendahl

Tel: 010-516 53 16

Linda Eriksson

Tel: 010-516 52 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.