Gassläcksystem

RISE kan erbjuda provning av alternativa gassläckmedel.

Sverige och flera andra länder har redan förbjudit användning av halon som släckmedel. Arbete pågår för att ta fram regler för installation och provning av alternativa släckmedel inom både ISO och CEA. CEN kommer att anpassa sig till ISO. SP följer arbetet inom de olika organisationerna och slutanvändarna och har möjlighet att utföra fullskaleförsök enligt den provningsmetod som har utvecklats av IMO samt ISO och CEA.

Vi har även möjlighet att utföra provning med andra brandscenarier och försöksuppställningar än de standardiserade provningsmetoderna.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.