Kalibrering av gasflöde

Vi utför ackrediterad kalibrering på de flesta luftflödesmätarna (även gasur) i området 0,11 dm³/minut upp till 2,4 m³/s vid atmosfärstryck. Detta motsvarar ett massflöde mellan 0,0022 g/s och 2,9 kg/s.

Vi kan i dag kalibrera flödesgivare under tryck (upp till ca 400 kPa) vid luftflöden upp till ca 13 g/s.

Vi kalibrerar också andra typer av gaser, men då begränsas flödet uppåt till ca 1 dm³/s. Om önskat flöde är något högre, kontakta oss för vissa gaser kan vi kalibrera vid högre flöden.

Vår bästa mätosäkerhet är:
Flödesområde 0,0022-13 g/s mellan 1,0 - 1,7 %.
Flödesområde 0,014-2,9 kg/s mellan 1,3 – 1,5 %.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Harriet Standar

Tel: 010-516 51 87

Per Jacobsson

Tel: 010-516 56 63

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.