Geosyntetiska tätskikt

SP är ackrediterat laboratorium för provning och anmält organ (Notified body) för CE-märkning av geosyntetiska tätskikt. Geosyntetsika tätskikt används som tätskikt och vätskebarriärer under mark.

 
Vi erbjuder kompletta provningar för CE- märkning. Vi utför även enstaka provningar och skadeutredningar på geosyntetiska tätskikt.

SP är är ackrediterat både som provningslaboratorium och kontrollorgan för övervakande kontroll av geosyntetiska tätskikt.

Några av de produkter vi provar och kontrollerar är:
  • Tätskikt för användning vid byggande av vätskedeponier, omlastningsstationer eller sekundära uppsamlingsdämningar, EN 13492.
  • Tätskikt för användning vid byggande av reservoarer och dammar, EN 13361.
  • Tätskikt för användning som vätskebarriär vid byggandet av tunnlar och anläggningar under mark, EN 13491.
  • Tätskikt för användning vid byggande av deponier för fast avfall och avfallsplatser, EN 13493.
  • Tätskikt för användning vid byggande av kanaler, EN 13362.
Exempel på provningar vi kan göra är:
  • CBR puncture test
  • Gaspermeabilitet
  • Draghållfasthet
  • Motstånd mot nedbrytning av mikroorganismer
  • Beständighet mot UV och oxidation

Relaterad information

Tjänster

CE-märkning av byggprodukterProdukter inom bygg

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Jörgen Romild

Tel: 010-516 53 03

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.