Limning av virke, limträ, fönster

SP arbetar med biobaserade limmer, eliminering av formaldehydemissioner och så kallad våtlimning. I detta ingår även utveckling av provmetod för trälimförbands prestanda, till exempel långtidsegenskaper, fuktbeständighet, brottmekanik med mera.

Traditionellt har trä alltid torkats före limning. Nya limtyper gör det nu möjligt att limma otorkat virke direkt efter sågning. Våtlimning kan ge stora vinster genom rationell produktion och ökat utbyte av råvaran samtidigt som det kan ge en högre kvalitet på produkten. Metoder passar dock inte för alla produkter och tekniken ställer höga krav på sortering av råvara, limning och torkning. Produktion av våtlimmade fingerskarvar är idag etablerad, men begränsad till icke bärande applikationer. Detta beror på att gällande standarder för konstruktionsvirke inte tillåter limning av otorkat virke.

Flera studier utförda under senare år har visat att våtlimmade fingerskarvar blir lika starka eller starkare än motsvarande torrskarvade. En orsak kan vara att våtlimmade fingerskarvar får bra inträngning av limmet och de våta fingrarna bildar en "tät", sammanhållande fog. Våtlimning kan även användas för lamell- och kantlimning, men detta är ännu på utvecklingsstadiet.

Träteknisk utvärdering

Verksamheten syftar till att tillhandahålla tjänster rörande provning, besiktning/certifiering, skadeutredning och temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.