Golv - Brand

Golvbeläggningar är en aktiv del i ett rumsbrandsförlopp. Även om golvbeläggningen, i allmänhet, inte utgör en primär brandrisk i ett rum, vet vi att golv kan bidra både till flamspridning och rökutveckling. Därför är det viktigt att installera golv med goda brandegenskaper i utrymningsvägar, offentliga lokaler etc.

Golvbeläggningar kan klassificeras i ett gemensamt europeiskt system för provning och klassificering enligt EN 13501-1. För vissa typer av golv, såsom trä golv etc, kan klassificeringen göras utan att provning genomförs. Detta kallas klassificering utan ytterligare provning (CWFT) och beslutas av EU-kommissionen.

Enligt de svenska byggreglerna skall golvbeläggningar uppfylla antingen CFL-s1 eller DFL-s1 för att användas i utrymningsvägar eller samlingslokaler etc.

SP Brandteknik utför europeisk klassificering av golvbeläggning enligt EN 13501-1. Två brandprovningsstandarder används som grund för klassificering av golvbeläggningar.

  • EN ISO 9239-1 - Brandteknisk provning av golvbeläggningar - Del 1: Bestämning av brandtekniskt beteende vid påverkan av värmestrålning
  • EN ISO 11925-2 - Brandteknisk provning av byggprodukter - Antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga

Mer information om testmetoder finns på EN ISO 11925-2 och EN ISO 9239-1.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Marina C Andersson

Tel: 010-516 52 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.