Golv - städning

SP utför provning av dammreduktionsförmåga enligt SP-metod 2691 ”Dammreduktion på hårda ytor”. Där jämförs en bestämd yta med en bestämd smutsbeläggning före och efter ett städmoment. Syftet med metoden är att göra en relativ jämförelse emellan olika moppsystem inklusive stativ, skaft och underlag. Smutsbeläggning och underlag kan varieras beroende på vad syftet med jämförelsen är. Metoden kan även anpassas till annan typ av städutrustning, till exempel städdukar.

 

Relaterad information

Tjänster

Golvmaterial

Kontaktpersoner

Tobias Eriksson

Tel: 010-516 57 07

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.