Certifierad Grundläggare

Bild på grundläggareGrundläggning i ett byggprojekt måste bli rätt från början. När projekten kommit in i byggfasen är det för sent att reklamera grunden. För att säkerställa kompetensen certifierar vi därför grundläggare. RISE Certifiering samverkar med Svensk Grundläggning (SAFE) kring dessa certifieringar.

Certifieringen gäller två olika behörighetsnivåer: produktions- eller projektledare samt operatörer.

 

För att bli certifierad måste följande uppfyllas:

Produktions-/Projektledare

§  Godkänd SAFE-utbildning steg 2 och 3

§  Kurs motsvarande Trafikverkets Arbete på väg

§  Kurs Heta arbeten

§  Kurs Säkra lyft

§  Minst 5 års arbete med bygg-/anläggningserfarenhet, varav 1 år med arbetsledning inom grundläggning/anläggning

 

Operatör

§  Godkänd SAFE-utbildning steg 1, 2 och 3 för operatörer

§  Intyg maskinförare

§  Kurs motsvarande Trafikverkets Arbete på väg

§  Kurs Heta arbeten

§  Kurs Säkra lyft

§  Minst 3 års arbete med grundläggning/anläggning motsvarande minst 5.400 timmar

Grundläggare certifieras på 5 år och har årlig rapporteringsskyldighet för att upprätthålla giltigheten.

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Per Svensson

Tel: 010-516 63 08

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Hanna Magnusson

Tel: 010-516 63 04

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.