Slangar

Vi utför provning av alla typer av slangar för alla ändamål, t.ex. typprovning och certifiering av brandslangar. Provning enligt tillverkares egna tekniska bestämmelser av slangar i fordon, industriprocesser m.m.

Slangar är i dag tekniskt avancerade produkter som förekommer i många olika utföranden och material för en mängd olika användningsområden. Det ställer specifika krav på slangarna som avspeglas i normer och tekniska specifikationer. Både medierna i slangarna och miljön omkring varierar stort. Det kan röra sig om kilometerlånga flatrullade brandslangar i en brandhärjad skog eller högbelastade hydraulbromsslangar i en tävlingsmotorcykel. Miljön varierar från maskinrummet på en oljetanker till dialysinstrument i en steril sjukhusmiljö. Detta innebär att slangen måste motstå de mest kritiska belastningarna i varje användning.

Vi erbjuder våra resurser för provning och för att välja rätt provningsmetoder för flertalet slangtyper, specifikt för brandslang och fordonsslang.

Brandslang
 

Vi utför provning av brandslang enligt SS 2840.
Vi kan även utföra provning EN 1947 för brandslang till pumpar och fordon. 

Ett växande område är brandposter med formstabil brandslang. Vi typprovar och certifierar brandposter enligt EN 671-1 och brandpostslang enligt EN 694. Vi kan även prova brandposter med flatrullad brandslang enligt EN 671-2 och slangen enligt EN 14540.

De företag som innehar ett produktcertifikat utfärdat av SP får märka sin produkt med SPs P-märke.

Fordonsslang

Vi utför provningar åt underleverantörer och tillverkare inom fordonsindustrin enligt tekniska bestämmelser och koncernstandarder. Alternativt kan provning också utföras enligt SAE-standarder eller annan nationell/internationell standard.

Vi provar bl.a. bromsslang, AC-slang, styrservoslang, kylarslang, bränsleslang och oljekylslang. Bland alla olika egenskaper som kan provas kan nämnas, ozonbeständighet, vidhäftning mellan lager, flexibilitet i kyla, täthet och volymexpansion.

Vi utför även kombinationsprovningar som flex-impuls och dynamsik uthållighet med samtidig vibration, tryckpulsning och temperaturpåverkan.

Relaterad information

Tjänster

Material och komponenter i fordonP-märkning

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Tomas Larsson

Tel: 010-516 54 58

Olle Persson

Tel: 010-516 59 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.