Hundburar

SPCT-metoden (Safe Pet Crate Test) är den första provmetoden i sitt slag angående hundburars påverkan på säkerheten för passagerare och hund vid en trafikolycka.

Syftet med metoden är att prova hundburar ur ett helhetsperspektiv vad avser säkerheten både för passagerare i fordonet samt för hunden vid trafikolyckor.

Provmetoden innehåller anvisningar om hur burarna bör provas då detta ännu inte finns med i tillämpliga nationella eller internationella standarder.

Metoden är uppdelad i tre provmoment varav två krockprov och ett fallprov. Vid krockproven placeras buren i ett bagageutrymme på en kaross och krockprovas frontalt och bakifrån. Vid bakifrånkollisionen används en krockdocka för att mäta det våld som buren överför in i baksätets ryggstöd. Fallprovet skall simulera en roll-over situation och buren släpps då mot en fallplatta från 70 cm höjd.

Metoden utvärderar burens styvhet och robusthet vid olika olycksförlopp. Det är nödvändigt att säkerställa en begränsad kraftnivå på sätesryggen utan att buren faller isär. Efter varje provmoment analyseras burens skador och risken för att hunden skall komma till skada. Genom det simulerade roll-over provet kontrolleras burens hållfasthet vid andra kollisionsriktningar för att säkerställa att hunden inte kastas ut ur buren och bilen under kollisionen samt att buren inte faller isär och skadar hunden och passagerare. 

Hundburstillverkare är välkomna att kontakta oss på RISE för provning.


Mer detaljerad information om SPCT-metoden finner ni i dokumentet SPCT-metoden till höger på denna webbsida.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Dokument

Kontaktpersoner

Magnus Andersson

Tel: 010-516 52 74

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.