Hygienprodukter

SP utvärderar blöjor, bindor, tamponger och inkontinensprodukter.
Vi testar produktens förmåga att hålla torrt
  • Absorption av vätska, t.ex. vatten, fysiologisk saltlösning, konstgjord urin eller syntetisk mensvätska
  • Återvätning och yttorrhet vid belastning (retentionsförmåga)
  • Läckage – test med docka i babystorlek
  • Vätskebarriärskiktets läckagesäkerhet
Andra funktioner som testas
  • Kraft för att öppna fästen
  • Elasticitet i resår
  • Förmåga att absorbera lukt
Produktutveckling

Vi har möjlighet att medverka under produktutveckling med materialutvärderingar, t.ex. polymera material, absorbtionsmaterial och lim/fogar samt metodutveckling. Vi kan även utföra ett flertal kemiska analyser.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Catrin Lindblad

Tel: 010-516 53 14

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.