Innemiljö

Vi vistas mer än 90 % inomhus och innemiljön spelar en stor roll för vår hälsa och komfort. En byggnad utan god innemiljö är inte önskvärd, hur låg energianvändning den än har.

Huvudområdet innemiljö omfattar flera sektioner och enheter på RISE, det vill säga tvärtekniskt, men även tvärvetenskapligt inkluderande beteende och medicin där ett kontaktnät finns, både inom Sverige och internationellt. Inom Människa-Tekniksamarbetet inom RISE studeras innemiljöfrågor med perspektiv på beteende, användarvänlighet och upplevelse samt metodutveckling.

Centrala delar är byggnadsfysik - fuktsäkerhet, luftkvalitet, termisk komfort, mikrobiologi samt bygg- och rumsakustik. Ett mycket viktigt innemiljöområde är exponering av olika typer av EDC-ämnen (endocrine disruptive chemicals) i vår vardag som är hormonstörande, cancerogena och påverkar människans reproduktionsförmåga. Här finns framgångsrika studier med stor internationell uppmärksamhet som t ex DBH och SELMA som drivs i samarbete med Karlstad Universitet och ett flertal nationella och internationella parter.

Energieffektiva byggnader med mer eller mindre komplicerade installationer, mindre ljud utifrån med tätt och välisolerat klimatskal, högre krav och känslig befolkning är exempel på utmaningar för inomhusmiljön med hänsyn till aspekter som bland annat komfort, luftkvalitet och den akustiska innemiljön.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.