Industribrandskydd

Med en kombination av brandförsök i full eller reducerad skala går det att optimera brandskyddet i industrianläggningar.

Att uppfylla myndigheters eller försäkringsbolags krav innebär inte alltid den optimala nivån av brandsäkerhet för ett företag. I våra brandhallar är det möjligt att utvärdera brandrisker i både stor och reducerad skala för att hitta rätt skyddsnivå. Genom vår långa erfarenhet att genomföra och utvärdera brandförsök kan vi hjälpa våra kunder att optimera kostnaden för brandskyddet. Genom användningen av lämpliga modelleringstekniker kan också försöksdata extrapoleras eller intrapoleras.

Exempel på olika typer av projekt
  • Forskning inom området brandrisker med hydraulvätskor
  • Skydd av verktyg för plasttillverkning
  • Skydd av verktyg i händelse av brand
  • Brandrisker och skydd av distributionssystem för hydraulolja och skärolja
  • Sprinklerskydd av sågverk
  • Värmepåverkan vid cisternbränder
  • Storskaliga sprinklerförsök
  • Storskaliga försök med vattendimma

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.