Industriportar, garageportar och grindar

Sedan den 1 maj 2005 skall alla industri- garageportar och grindar vara CE-märkta enligt byggproduktdirektivet (CPD) och produktstandarden EN 13241-1. CE-märkningen är ett krav för att kunna sätta produkten på den europeiska marknaden. I en ”Initial Type Test”, utfört av ett anmält organ, skall ett antal egenskaper hos produkten bestämmas. RISE är anmält organ för EN 13241-1 och är ackrediterade för att utföra alla ”mandatory test” som enligt standarden måste utföras av ett anmält organ. RISE kan även utföra alla övriga provningar enligt EN 13241-1.


“Mandatory tests” utförda av ett anmält organ: (utförligare beskrivning på engelska)

  • Lufttäthet, EN 12427
  • Vattentäthet, EN 12489
  • Vindlast, EN 12424
  • Klämkrafter, EN 12445
  • Säker användning, EN 12605
  • Isoleringsförmåga, EN 13241-1
  • Livslängdsprovning, EN 12605
  • Farliga ämnen, EN 13241-1

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE SamhällsbyggnadRISE Säkerhet och transport

Se även

Mandatory testsDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Elin Granberg

Tel: 010-516 62 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.