Industriell energieffektivisering

En växande världsbefolkning och krav på större miljöhänsyn kräver energilösningar som är högeffektiva och koldioxidsnåla. Industrin står för ungefär 30 procent av Sveriges energianvändning. För att minska industrins energianvändning krävs både effektiva komponenter och system. Samtidigt måste lösningarna vara funktionella, säkra och ekonomiska.

RISE arbetar med forskning, teknisk utvärdering och utbildning relaterat till energieffektivisering. Det kan handla om specifika uppdrag från industriföretag för mätning och utvärdering av komponenter eller kartläggning av energianvändning på systemnivå för att identifiera förbättringsmöjligheter. Vi har stora laboratorieresurser och gör även mätningar i fält. Vi leder och deltar också i internationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt i samarbete med industri och akademi.

RISEs styrka är systemtekniskt och systemanalytiskt kunnande kombinerat med spetskompetens inom flera områden såsom installationsteknik, kyl- och värmepumpsteknik, byggnadsfysik, förbränningsteknik, avfallshantering, kemi- och materialteknik, mätteknik, samt inom flera industriella tillämpningsområden. Exempel är livsmedel, trä, papper, betong, glas och mekanisk tillverkningsindustri. Våra projekt genomförs i laboratorium eller i fält. Vi jobbar också med aspekter av ny teknik som kvalitet, riskhantering (t.ex. brand- och elsäkerhet) och kopplingar mellan människa och teknik.

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.