Infusionsutrustningar

Infusionsutrustningar används för att tillföra kroppen vätska eller läkemedel intravenöst.

Exempel på infusionsutrustningar är dropp- och infusionsutrustning med tillbehör samt insulinpumpar.

SP erbjuder bland annat följande tjänster inom området:

  • biokompatibilitetsutvärdering
  • mekanisk testning
  • val av förpackningsmaterial samt utvärdering av förpackningen (se tjänsten Förpackningar för medicintekniska produkter)
  • åldringstester och kemikaliebeständighet.
  • täthetsutvärdering av produkter.

Relaterad information

Tjänster

Förpackningar för medicintekniska produkter Medicinteknik

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Linda Eriksson

Tel: 010-516 52 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.