God innemiljö - utredningsmetodik

Hus byggs för att skapa god innemiljö och ge skydd mot uteklimatet. Med hjälp av god arkitektur, bra byggnadsteknik, bra system för ventilation och uppvärmning kan man få den innemiljö man vill ha. RISE kan medverka vid senare upptäkt fel och skadeutredning av innemiljö.

Upplevelsen av innemiljön påverkas av många faktorer. Viktigt är termisk komfort, luftkvalitet och buller. Husets isolerförmåga och täthet, material i golv, väggar och tak samt ventilationssystemets utformning och funktion påverkar innemiljön direkt. Många andra faktorer påverkar indirekt.

Skadeutredning av innemiljö

En skadeutredning i en byggnad där brukarna klagar på besvär bör gå till på ett systematiskt, stegvis sätt. Om man alltför tidigt enbart utför mätningar av ett visst slag eller kopplar in specialister på enskilda innemiljöparametrar, istället för att angripa problemen på ett generellt sätt, kan man efter dessa mätningar bli tvingad till åtgärder i stor omfattning utan att effekten blir den önskade. Man måste därför först få en översikt av problemen innan man koncentrerar sig på enskilda, noggrannare tekniska mätningar. Såväl undersökning som genomförande av åtgärder bör utföras i logisk ordning och med enklare översiktliga undersökningar först och noggrannare undersökningar och utredningar när bättre insikt om problemen i det aktuella fallet föreligger.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Magnus Hansén

Tel: 010-516 51 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.