ETA

ETAETA (Europeisk Teknisk Bedömning) är en kund- och produktspecifik kravspecifikation för CE-märkning av en byggprodukt där det saknas en harmoniserad standard som kan användas.

Ett ETA kan utfärdas för innovativa alt. komplexa produkter för vilket en standard inte finns eller ännu inte kan utarbetas. ETA kan utfärdas för en produkt som påtagligt skiljer sig från harmoniserade standarder. ETA kan vara en tillfällig lösning innan en harmoniserad standard är färdig.

ETA tas fram på beställning från en kund/tillverkare. Det baseras på de sju väsentliga kraven i Byggproduktförordningen (CPR). Vilka krav, som är aktuella för den enskilda produkten, anges i det utfärdade ETA. Hur kraven tillämpas vid utvärderingen av produkten finns ofta dokumenterat i en EAD (European Assessment Document), framtagen av EOTA och europeisk industri.

ETA innehåller på samma sätt som en harmoniserad standard anvisning om bekräftelseprocedurer t.ex. certifiering, typprovning, granskning av tillverkningskontroll. Vid framtagande av ETA kan det krävas att provningar utförs men dessa behöver normalt inte upprepas även om det ingår i den valda bekräftelseproceduren. 

På EOTA:s webbplats (se länk till höger) finns bland annat information om EAD, utfärdade ETA m.m. Svenska regeringen har utsett RISE Certifiering till spokesman body (svensk talesman) inom EOTA.

Internationell certifiering av byggprodukter

CE-märkning, Key-mark, Ü-märkning med flera.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Dokument

Se även

Sök certifierade byggprodukterDokumentet öppnas i ett nytt fönsterEOTA – European Organisation for Technical AssessmentDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Håkan Timan

Tel: 010-516 63 17

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.