CE-märkning av byggprodukter

CE-märkeDen 1 juli 2013 trädde den europeiska byggproduktförordningen i kraft vilket bl.a. betyder att CE-märkningen nu är obligatorisk för många byggprodukter.

RISE är anmält organ (Notified Body) för certifiering och provning.  

RISE arbetar som certifieringsorgan för AVCP-procedurerna 1+, 1 och 2+, samt som provningslaboratorium för AVCP-procedur 3. Listan över produkter utökas kontinuerligt. För att se en aktuell lista, följ länken "lista över produktområden" i högerlistan.

Till höger kan du hitta "SPs regler för bedömning av prestanda enligt CPR" som beskriver hur de olika procedurerna går till. (Finns även på engelska, "SP's rules for Assessment and Verification of Constancy of Performance according to CPR".

Ett certifikat eller en ITT-rapport (inledande typprovning - Initial Type Test) från RISE utgör en viktig del i det tekniska underlaget, som ger tillverkaren möjlighet att upprätta en prestandadeklaration och CE-märka produkten. En CE-märkt byggprodukt ger tillträde till den gemensamma marknaden.

Se länkar till höger för ytterligare information och ansökningsblanketter.

 

Internationell certifiering av byggprodukter

CE-märkning, Key-mark, Ü-märkning med flera.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.