Keymark

Keymark.Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har ett certifieringssystem och certifieringsmärke som kallas Keymark.RISE är genom SIS, som svensk medlem i CEN, behörigt som ”empowered body” för två produktområden. Det ena området gäller värmeisoleringsprodukter och det andra gäller solfångare, som man även kallar för Solar Keymark.

Internationell certifiering av byggprodukter

CE-märkning, Key-mark, Ü-märkning med flera.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Heat Pump KEYMARKVärmeisolering

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Se även

CEN Keymark Scheme for Thermal Insulation ProductsDokumentet öppnas i ett nytt fönsterCEN Keymark Scheme for Solar Thermal ProductsDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Värmeisolering
Johan Åkesson

Tel: 010-516 63 02

Solfångare
Magnus Sturesson

Tel: 010-516 65 84

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.