Korrosionsutredningar

Varför har skadan uppstått? Hur undviker vi problemet i framtiden? Vem bär ansvaret? En skadeutredning inom materialteknik ger dig svar på många frågor.

Materialhaverier till följd av korrosion kan ha många orsaker. För att lösa dina problem kan vi erbjuda flera olika tjänster. Undersökningar kan utföras genom utnyttjande av analystekniker som t.ex. SEM/EDX, FTIR-RAS, TOF-SIMS.

Korrosionsprovningar kan också göras för att finna och utvärdera bästa lösningen på ditt materialproblem.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Lena Lindman

Tel: 010-516 54 31

Erika Callsen

Tel: 010-516 56 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.