IP-klassning

För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är en god kapsling av yttersta vikt för att nedbringa riskerna för elchock, brand och explosion.

Minimikrav ges bl. a av starkströms- föreskrifterna samt i produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd. Kapslingskrav ställs också på produkter med höga krav på tillförlitlighet och där inträngande damm kan medföra störningar. 

Kapslingsprovning utförs normalt mot den globala standarden IEC 60529 eller den europeiska motsvarigheten EN 60529, vilken antagits som svensk standard SS EN 60529.

Elsäkerhet

Vi erbjuder våra kunder ett effektivt stöd inom elsäkerhetsprovning och rådgivning under samtliga skeden av produktutvecklingen. Läs mer...

Miljötålighet

SP kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom området miljötålighet. Vi har tjänster som under hela utvecklingsprocessen stöder arbetet mot en produkt med rätt miljötålighet.Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, BOX 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se