Standard för skrift på papper - ISO 11798

SP har lett det internationella arbetet med att ta fram en global standard för skrift på papper. Alla typer av skrift omfattas av standarden såsom tryck, kopiering, skrift för hand och maskinellt framställd skrift.

Standarden ISO 11798 har sin grund i de provningsmetoder och den syn på beständighet hos skrift som tillämpats i Sverige under många år.

Grunden för standarden är att dokument skall vara läsliga nu och i framtiden. Det skall gå att kopiera, scanna och mikrofilma nya dokument och dokument som utsatts för ljus, vatten, hantering och lagring under lång tid. Dessutom ställs krav på att skriften inte får inverka negativt på papperets hållfasthet.

Standarden anger krav i form av
  • skriftens färgstyrka och utseende 
  • ljusbeständighet 
  • beständighet mot vatten 
  • överföring av skrift 
  • beständighet mot nötning 
  • beständighet mot värme 
  • effekten av skrift på papperets mekaniska styrka

Standarden specificerar också det papper som skall användas för att framställa skrift och hur provskriften skall se ut.

 

Bilden visar standardiserad utskrift med kulpennor


Skrift som uppfyller kraven i standarden är beständig under förutsättning att dokumentet förvaras i lämplig miljö.

Om man ställer höga krav på ljusbeständighet hos flerfärgade utskrifter är standardens krav inte tillräckliga eftersom den tillåter att färger ändras så länge informationen bevaras.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.