Instrument för in vitro diagnostik

Instrument för in vitro diagnostik.Instrument för in vitro diagnostik (IVD) är avsedda att undersöka kliniska prover tagna från kroppen för att utvärdera fysiska eller patologiska betingelser. Exempel IVD-produkter är IVD-testkit, analysatorer, utrustning för blodglukosmätning och mikrobiologiskt känsliga system.

På SP bedrivs forskning på IVD- produkter, framförallt på lipidbaserade system.
Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom området:

 • åldrings- och funktionsprovning av material i produkterna
 • mätning av ljudnivå från instrument
 • testning av produkters elektromagnetiska kompatibilitet (EMC)
 • elsäkerhetsgranskningar
 • ytanalyser
 • ytmodifieringar
 • reagensbeständighet
 • kalibrering och funktionskontroll
 • biokompatibilitetsutvärdering
 • regulatorisk rådgivning
 • kundanpassade tjänster

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Emma Pedersen

Tel: 010-516 54 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.