Japancertifiering av byggprodukter

RISE har godkänts av det japanska ministeriet MLIT för att genomföra provningar och certifieringar av formaldehydavgivande byggprodukter. De företag som behöver godkännande enligt den nya BSL (Building Standard Law) för export till Japan kan därmed vända sig till RISE Certifiering för hantering av certifieringsprocessen.

Klimatkammarmetoder för bestämning av formaldehyd
utförs bl a enligt den japanska metoden JJS A 1901,
europeiska prEN 717-1 och svenska SS 27 02 36.
De japanska byggreglerna ”Building Standard Law, 1 July 2003” innebär bl a att alla invändiga byggmaterial skall vara lågavgivande med avseende på formaldehyd och att alla produkter som innehåller limmade komponenter måste provas med avseende på formaldehyd.  

MLIT (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) har ut vecklat förordningar, regler och ett antal produktanpassade standarder (JIS) enligt vilka produkterna skall undersökas. Dokumentation om myndighetsgodkännande och certifiering av produkten skall redovisas vid byggobjektets slutbesiktning.

 

Tidigare tvingades exporterande företag i Europa att ordna ansökan genom mellanhänder eller kostsamma försäljningsbolag i Japan och skicka material till Japan för att genomföra provning och certifiering. Idag kan företag vända sig till SP som utför hela godkännandeprocessen för myndighetsgodkännande för den japanska marknaden.

De japanska provningsmetoder som tillämpas är den traditionella japanska exsickatormetoden samt en ny småskalig kammarmetod. Det framgår av produktstandarderna vilken metod och vilka krav som gäller. För exsickatormetoden gäller från den 1 juli 2003 ett krav på mindre än 0,3 mg formaldehyd/liter för fri användning (F****) av produkten, och för den småskaliga kammarmetoden gäller en avgivningshastighet på mindre än 5 μg/(m2x h).

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Maria Rådemar

Tel: 010-516 51 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.