Fogmassor - Notifierat organ EN 15651, EN 14188

Fogprodukter används för att ta upp rörelser i konstruktionsfogar, laga sprickor eller täta mot fukt och vatten. Fogprodukter används inom många olika områden.

Vägar och flygfält

Fogmassor i väg- och flygfältsbeläggningar används för att täta fogar och sprickor mot inträngande vatten som i sin tur genom frysning kan orsaka att delar lossnar från beläggningen. Lös beläggning eller annat skräp som sugs in i en flygplansmotor kan åstadkomma allvarliga skador eller haverier.

Forskning

Under perioden 1981 till 1988, har ett omfattande forskningsprojekt inom området fogmassor för vägar och flygfält bedrivits vid SP. Projektet har resulterat i en funktionsprovningsmetod, SP-metod 0759, som simulerar verkligheten med avseende på kyla, värme, regn och därtill hörande synkroniserade rörelser. Metoden kan modifieras och kan vara ett utmärkt hjälpmedel vid produktutveckling av nya fogmassor för vägar, broar och flygfält.

Provningsmetod och standard

Funktionsprovningsmetoden (SP-metod 0759) är sedan 2003 europeisk standard, EN 13880-7 för varmapplicerade fogmassor och EN 14187-9 för kallapplicerade fogmassor. Vi har möjlighet att hjälpa tillverkare och importörer med dessa provningar. Vi utför även provningar enligt de övriga metoderna i EN 14188-1 och EN 14188-2.

CE-märkning

Dessa två standarder innehåller specifikationerna för CE-märkning av varm- respektive kallapplicerade fogmassor. Under 2006 har CE-märkningen blivit obligatorisk för dessa produkter i flera europeiska länder och kommer att bli i en nära framtid för hela EU. Specifikationerna innehåller ett tiotal olika egenskaper som producenten/försäljaren skall redovisa på produktbladet. Egenskaperna är standardiserade i olika provningsmetoder som även dessa nu har klubbats igenom för hela EU.

CE-märkningen är av så kallad typ 4, vilket innebär att producenten/importören/marknadsföraren kan utföra alla tester själv. Det måste dock finnas fullständig dokumentation tillgänglig vid försäljningstillfället.

Specifikationer för CE-märkning av förformade fogprofiler finner man i EN 14188-3. Den marknaden är liten i Sverige men existerar.

Adhesion och kohesion

SP har specialiserat sig på de mer tekniskt avancerade testerna för adhesions- och kohesions-egenskaper, där vi tror att många vill ha hjälp. Tester utför vi rutinmässigt är:

 • Funktionstest: EN 13880-7, EN 13880-10, EN 14187-9 och EN 14840 (sektion 4.8)
 • Adhesion och bindningsstyrka: EN ISO 9047, EN 28340, EN ISO 8340 och EN 13880-13
 • Kemikaliebeständighet: EN 14187-6 och EN 13880-8
 • Ozonbeständighet: EN 14840 (ISO 1431-1)
Fogpodukters egenskaper

Den som säljer en fogprodukt för vägar eller flygfält på den europeiska marknaden skall redovisa produktens egenskaper. Ladda ner lista till höger på sidan.

Standardisering

SIS TK202 AG6 ansvarar för det svenska standardiseringsarbetet för området fogmassor för vägar och flygfält och deltar aktivt i det europeiska arbetet under CEN TC227 WG3. SP arbetar i båda dessa grupper.

Byggnadsindustri

Fogprodukter har en rad tillämpningar inom byggnadsindustrin, t.ex.:

 • Fogmassor för rörelsefogar i fasader eller golvkonstruktioner
 • Taktätningar
 • Genomförningar
 • Montering av fönster
 • Våtutrymmen (sanitetsfogar)
 • Brandtätningar
 • Förseglingsmassor för isolerfönster
 • Rörelsefogar i gångtrafikerade ytor
Provningsmetoder

Specifikationer för fogmassor i byggtillämpningar finns av den internationella standarden ISO 11600. Denna standard innefattar en rad olika provningsmoment som vi kan utföra. Eftersom ISO 11600 inte innehåller något om långtidsbeständighet har vi kompletterat denna med SP-metod 4372. Metoden innehåller ett provningsförfarande för att säkerställa fogmassans funktion i olika miljöer i ett 25-årsperspektiv och är i huvudsak framtagen för våra P-märkningssystem.

Sedan 2012 finns CE-märkning av fogmassor. Denna regleras av EN 15651:

Del 1: EN 15651-1 Fogmassor för fasad
Del 2: EN 15651-2 Fogmassor för fönsterglas
Del 3: EN 15651-3 Fogmassor för sanitetsfogar
Del 4: EN 15651-4 Fogmassor för gångtrafikerade ytor

SP utför provningar enligt samtliga hänvisade provningsmetoder i dessa standarder, se separat dokument till höger.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Viktor Emanuelsson

Tel: 010-516 53 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.