Certifierad Kontrollansvarig

För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en Kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Tidigare kallades motsvarande roll för Kvalitetsansvarig. Den Kontroll-
ansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5).

Vi på RISE Certifiering är ackrediterade för att genomföra denna certifiering. Fyra av fem av alla kontrollansvariga har valt att certifiera sig hos oss på RISE, vilket vi är glada för.

Välkommen med din ansökan!

 

För att bli certifierad måste följande uppfyllas enligt BFS 2011:14 KA 4/5:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven, alternativ minst 10 år inom meriterande områden
  • Yrkeserfarenhet inom de meriterande områdena a-j i 5§
  • Projektlista för sökt behörighet och tid
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen (läs mer nedan, se även höger "Här kan du tentera")

 

Gör självtest
Du kan även göra ett litet "självtest" om du är osäker på om du har chans att bli certifierad. Med självtestet kontrollerar du i några enkla steg om du har chans att bli certifierad utifrån din yrkesutbildning, tjänsteerfarenhet och projekterfarenhet. Se länken uppe till höger eller här.

Viktigt att välja RISE tentamen

Certifiering första gången
Inför grundcertifieringen behöver du skriva kunskapsprov (tentamen). Du ska då vara noga med att välja att skriva RISE Certifierings prov. Det finns däremot inget krav på att du måste gå någon kurs för att kunna bli certifierad, men många går en kurs i alla fall och passar då på att göra den obligatoriska tentamen. Om du väljer att gå kurs ska du begära att få skriva RISE Certifierings tentamen. Om du enbart vill skriva tentan kan du antingen höra direkt med oss  (tentamen.person@ri.se) eller med utbildarna för att boka tid.

Grundprovet är ett och samma för bägge behörigheterna (N/K). Person som skrivit prov i regi av RISE Certifiering underrättas om resultatet via e-post, antingen direkt av SP eller av utbildningsföretaget.

 

Inför förnyelse av certifikat

När det gäller förnyelse av befintligt certifikat som Kontrollansvarig behöver du ansöka till oss att du vill förnya. Vi har inte rätt att aktivera detta utan ditt medgivande. Utöver ansökan behöver du också skriva nytt kunskapsprov. Återigen är det viktigt att välja RISE tentamen. Har du haft några större uppdrag eller tiotalet mindre projekt som ka har du rätt till förnyelseprovet, vilket är lite kortare prov. Uppge i så fall detta till tentamensförrättarna där du bokar prov eller kurs. Är du osäker, så hör först efter med oss på certifieringen. (Se mer nedan).

 

Ansökningsblankett förnyelse för kortare certifieringstid

OBS: om du behöver ansöka om kortare varaktighet på din förnyelse finns det en kryssruta på nya blanketten. Du får då max 12 månader förnyelse, t ex om du avser att avveckla din verksamhet som KA, men ändå vill slutföra projekt. Din ansökningsavgift blir då också reducerad till samma belopp som en årsrapporteringsavgift. Vår uppfattning är att författningar ska tydas så att certifikat ska vara giltiga under hela verksamhetstiden.

 

SENASTE NYTT 2019-05-13
Fuktsäkerhetsprojektering är en viktigt del i att säkra en byggnad mot fukt. RISE har i samarbete med Fuktcentrum i Lund tagit fram en broschyr som kan vara till hjälp för dig som är kontrollansvarig. Du finner där en checklista om 10 punkter som du kan ta med i kontrollplanen. Du hittar broschyren här.

 

SENASTE NYTT 2017-11-08 NY SÖKSIDA!

Nu har du möjlighet att söka giltiga certifikat på vår nya söksida. Länken till sidan hittar du tillhöger "Sök certifierade RISE".

 

SENASTE NYTT 2016-06-15 För dig som är eller varit kund hos DNV GL

Som du tidigare fått information om från DNV GL Business Assurance så har de sedan 2016-06-15 upphört med sin personcertifiering för kontrollansvariga, funktionskontrollanter, energiexperter, sakkunnig KUL, BAS, värdeförvaringstekniker och besiktningsman lagerinredningar.

Alla tidigare kunder hos DNV GL flyttas genom avtal över till RISE Certifiering, och vi tar nu över ansvaret för dessa områden och berörda kunder. Vi på RISE tackar DNV GL för förtroendet vi fick att förvalta certifieringarna, och vi gör nu allt för att det ska bli smidigt för dig som kund.

Hos RISE kommer du att få tillgång till vår kundwebbplats (KWP) där du i fortsättningen kan se dina certifikat tillsammans med dina årliga rapporteringar och tidigare inskickade intyg och handlingar.

Detta behöver du göra!

För att din registrering hos RISE ska ske snabbt behöver du först göra några saker:

Använd länken ansökan och läs informationen på den sidan.

1) Fyll i dina aktuella data så har vi dina allra senaste uppgifter.
2) Välj även valet ”Byte av certifieringsorgan” och byte från ”DNV GL”.
3) Godkänn RISE kundvillkor, inklusive hantering av dina personuppgifter (PUL) och publicering på Boverkets hemsida (endast KA, OVK, BAS, CEX, KUL).
4) Verkställ godkännandet genom att fylla i koden längst ned på sidan.

Om du inom någon månad ska göra årlig rapportering hittar du under tiden rapporteringsblankett på vår hemsida under respektive certifiering. Behöver du förnya din certifiering fyller du enklast i detta i samband med godkännandet av villkoren enligt ovan.
Så, från och med nu är det alltså SP certifiering som du har all dialog med.

 

Din tidigare kontakt på DNV GL, Stina Wibom, följer med över till oss på SP Certifiering, och fortsätter därmed att hjälpa dig som kund. Har du frågor så når du Stina på stina.wibom@ri.se , 070 - 681 62 44.
Än en gång, hjärtligt välkommen till oss på SP Certifiering. Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt nya certifieringsorgan
 - ett av Sveriges mest valda certifieringsorgan.


SENASTE NYTT 2015-11-27 om förnyelse av certifikat!
Nu börjar utbildningsföretagen rulla ut information om uppdateringskurser inför förnyelse av certifikat. De första KA-certifikaten ställdes ut 2011-05-02 och har 5-årig giltighet t o m 2016-05-01. Det betyder att de av er som fick certifikat tidigt bör ansöka hos oss på SP om förnyelse under våren och boka in tillfälle för kunskapsprov. Förnyelse kan ske på två förutsättningar: de av er som har arbetat i väsentlig omfattning, dvs har haft några större eller tiotalet mindre projekt under de 5 åren, har rätt att skriva ett enklare förnyelseprov på 2 tim. De som inte når upp till arbete i väsentlig omfattning skriver i stället ett nytt grundprov vilket tar 4 tim. Du kan boka in tentamen via oss på SP (tentamen.person@ri.se) eller via utbildningsföretag om du vill gå frivillig uppdateringskurs. Lista på utbildningsföretag finns till höger. Kom ihåg att begära SP:s prov.

 
Vi hoppas att denna förhandsinformation gör det möjligt för dig att på ett bra sätt planera in kurstillfällen inför förnyelsen. Vi rekommenderar att du som blev certifierad i maj-juni 2011 har planerat in eventuella kurser i tid och hunnit skriva godkänt kunskapsprov inför förnyelsen innan 2016-05-02 om du vill bli förnyad snabbt.

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.