Certifierad Kontrollansvarig

För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en Kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Tidigare kallades motsvarande roll för Kvalitetsansvarig. Den Kontroll-
ansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5).

Vi på SP Certifiering är ackrediterade för att genomföra denna certifiering. Tre av fyra av alla kontrollansvariga har valt att certifiera sig hos oss på SP, vilket vi är glada för. Välkommen med din ansökan!

 

För att bli certifierad måste följande uppfyllas enligt BFS 2011:14 KA 4/5:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven, alternativ minst 10 år inom meriterande områden
  • Yrkeserfarenhet inom de meriterande områdena a-j i 5§
  • Projektlista för sökt behörighet och tid
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen (läs mer nedan, se även höger "Här kan du tentera")

 

Gör självtest
Du kan även göra ett litet "självtest" om du är osäker på om du har chans att bli certifierad. Med självtestet kontrollerar du i några enkla steg om du har chans att bli certifierad utifrån din yrkesutbildning, tjänsteerfarenhet och projekterfarenhet. Se länken uppe till höger.

Viktigt att välja SP:s tentamen

Certifiering första gången
Inför grundcertifieringen behöver du skriva kunskapsprov (tentamen). Du ska då vara noga med att välja att skriva SP Certifierings prov. Det finns däremot inget krav på att du måste gå någon kurs för att kunna bli certifierad, men många går en kurs i alla fall och passar då på att göra den obligatoriska tentamen. Om du väljer att gå kurs ska du begära att få skriva SP Certifierings tentamen. Om du enbart vill skriva tentan kan du antingen höra direkt med oss  (tentamen.person@sp.se) eller med utbildarna för att boka tid.

Grundprovet är ett och samma för bägge behörigheterna (N/K). Många som skrivit proven är naturligtvis också nyfikna på resultatet. Vi gör allt för att resultaten ska vara färdiga så fort som möjligt, helst inom 14 dagar.

 

Inför förnyelse av certifikat

När det gäller förnyelse av befintligt certifikat som Kontrollansvarig behöver du ansöka till oss att du vill förnya. Vi har inte rätt att aktivera detta utan ditt medgivande. Utöver ansökan behöver du också skriva nytt kunskapsprov. Återigen är det viktigt att välja SP:s tentamen. Har du haft några större uppdrag eller tiotalet mindre projekt som ka har du rätt till förnyelseprovet, vilket är lite kortare prov. Uppge i så fall detta till tentamensförrättarna där du bokar prov eller kurs. Är du osäker, så hör först efter med oss på certifieringen. (Se mer nedan).

 

Ansökningsblankett förnyelse för kortare certifieringstid

OBS: om du behöver ansöka om kortare varaktighet på din förnyelse finns det en kryssruta på nya blanketten. Du får då max 12 månader förnyelse, t ex om du avser att avveckla din verksamhet som KA, men ändå vill slutföra projekt. Din ansökningsavgift blir då också reducerad till samma belopp som en årsrapporteringsavgift. Vår uppfattning är att författningar ska tydas så att certifikat ska vara giltiga under hela verksamhetstiden.


SENASTE NYTT 2015-11-27 om förnyelse av certifikat!
Nu börjar utbildningsföretagen rulla ut information om uppdateringskurser inför förnyelse av certifikat. De första KA-certifikaten ställdes ut 2011-05-02 och har 5-årig giltighet t o m 2016-05-01. Det betyder att de av er som fick certifikat tidigt bör ansöka hos oss på SP om förnyelse under våren och boka in tillfälle för kunskapsprov. Förnyelse kan ske på två förutsättningar: de av er som har arbetat i väsentlig omfattning, dvs har haft några större eller tiotalet mindre projekt under de 5 åren, har rätt att skriva ett enklare förnyelseprov på 2 tim. De som inte når upp till arbete i väsentlig omfattning skriver i stället ett nytt grundprov vilket tar 4 tim. Du kan boka in tentamen via oss på SP (tentamen.person@sp.se) eller via utbildningsföretag om du vill gå frivillig uppdateringskurs. Lista på utbildningsföretag finns till höger. Kom ihåg att begära SP:s prov.

 
Vi hoppas att denna förhandsinformation gör det möjligt för dig att på ett bra sätt planera in kurstillfällen inför förnyelsen. Vi rekommenderar att du som blev certifierad i maj-juni 2011 har planerat in eventuella kurser i tid och hunnit skriva godkänt kunskapsprov inför förnyelsen innan 2016-05-02 om du vill bli förnyad snabbt.

Personcertifiering

Certifiering av personkompe- tens utförs av SP Certifiering (fd SITAC).Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: