Kemikalier – analys och karakterisering

Kemikalier (eller "kemiska produkter") är en sammanfattande benämning för rena kemiska ämnen eller blandningar av ämnen. Enligt kemikalielagstiftningen Reach skall kemiska ämnen som levereras inom EU ha registrerats hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Kemikaliers tekniska användning, liksom deras miljöpåverkan, bestäms i hög grad av deras fysikaliska egenskaper. I registeringshandlingarna skall därför bland annat finnas uppgifter om dessa egenskaper.
För kemikalier som ingår i varor finns särskilda regler. En vara har alltid en särskild utformning. Detta skiljer varor från kemikalier vilka ofta är flytande eller har halvfast konsistens.
RISE Kemi bistår med att klara ut vilka lagkrav som gäller för olika kemikalier, till exempel genom rådgivning eller företagsanpassade kurser om Reach.
Utöver lagkraven kan en leverantör också ha andra skäl att intressera sig för kemikaliers egenskaper.

RISE Kemi utför analyser av de flesta kemikalier bla:

Ftalater och andra mjukgörare

Antioxidanter

PAH

Flamskyddsmedel

Screening och karaktärisering av kemikalier

Kvalitetssäkrad mätteknik inom kemi

Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Analys av träskyddsmedel och andra biocidprodukterKosmetiska produkterOrganiska ämnen och biomolekyler

Kompetenscentrum

CODIRECT

Kontaktpersoner

Richard Sott

Tel: 010-516 57 89

Anders Lorén

Tel: 010-516 53 04

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

Tove Mali'n

Tel: 010-516 55 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.