Metaller och andra oorganiska ämnen

Många varor och material består av metaller eller andra oorganiska ämnen. Färgpigment, flamskyddsmedel och träskyddsmedel är exempel på några vanligt förekommande oorganiska ämnen. 

Några ämnen som har uppmärksammats av miljöskäl är bland annat tungmetallerna bly, kvicksilver eller kadmium. I olika sammanhang finns även krav på minimal utlakning till vatten från koppar, nickel, zink och andra basmetaller eller legeringsmetaller.

Oorganiska ämnen kan påvisas i olika media som vatten, vävnader, biomull, partiklar, avfall, luft eller andra gasblandningar samt i olika material och varor.

Vi har flera avancerade instrument för att påvisa, karakterisera och haltbestämma oorganiska ämnen, bland annat:

Jonkromatograf

Svavelanalysator

Elementaranalysator (CHN)

Röntgenfluorescens (XRF, våglängdsdispersiv)

Induktivt kopplad plasma med olika detektorer (ICP-OES, ICP-MS)

Kemikalier – analys och karakterisering

Kemikalier (eller "kemiska produkter") är en sammanfattande benämning för rena kemiska ämnen eller blandningar av ämnen. Enligt kemikalielagstiftningen Reach skall kemiska ämnen som levereras inom EU ha registrerats hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Läs mer...

Restprodukter, biprodukter och avfall

Restprodukter uppkommer vid all tillverkning. I mindre skala kan det vara spån, spillbitar eller annat överblivet material. Restprodukter kan också uppkomma i biologiska eller kemiska processer. Inom gruvorna, stålverken, skogsindustrin och den kemiska industrin uppkommer stora mängder restprodukter. De flesta restprodukter kan med fördel återvinnas på olika sätt. Läs mer...

Ädelmetaller och smycken

Ädelmetaller förknippas ofta med smycken och andra guldsmedsarbeten. Men ädelmetaller har också teknisk användning. Guld och silver används i elektroniska komponenter. Platina och liknande ädelmetaller som palladium, rhodium, osmium, iridium och rutenium används bland annat för att katalysera kemiska processer. Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Avancerad analys och materialkarakterisering

Experimentella resurser

Kemi, Material och Ytor - Utrustning

Kontaktpersoner

Conny Haraldsson

Tel: 010-516 56 65

Annette Hjorthage

Tel: 010-516 52 86

Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.