Mätning av koldioxidpermeabilitet

För att skydda betong mot karbonatisering förekommer färg och andra ytskyddsprodukter som ska bromsa inträngning av koldioxid från luften. RISE kan erbjuda provning enligt EN 1062-6 “Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 6: Determination of carbon dioxide permeability”. Metoden ger ett värde för motståndet mot genomträngning av koldioxid uttryckt i ekvivalent luftspalt (SD).  T.ex. innebär ett SD(CO2) = 100 m att motståndet är lika stort som diffusion genom 100 m luft.

I produktstandarden för ytskyddsprodukter för betong EN 1504-2 ” Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete” finns kravnivåer för koldioxidpermeabilitet.

I mätmetoden använder man sig av en koldioxidabsorbent som man placerar bakom provytan. Sen exponerar man ytan för en konstgjord atmosfär med 10 % koldioxid. Med jämna mellanrum väger man vad absorbenten har samlat upp. När man nått en jämvikt med en jämn viktökning per tidsenhet, så beräknar man ytskyddets motstånd mot koldioxidpermeabilitet.

Ofta mäter man även permeabilitet för vattenånga enligt EN 7783 samtidigt, då metoderna är liknande. Det kan RISE också hjälpa till med.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Erik Lindhagen

Tel: 010-516 58 72

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.