Kroppsskydd för sport och fritid

Gemensamt för de flesta typer av kroppsskydd är att de skall skydda olika delar av kroppen från skärsår, skrubbsår, blåmärken och slag vid sportutövande. Förutsättningen är, förutom god prestanda och livslängd vid normalt bruk, att skyddet sitter på plats vid användning och vid eventuell olycka.

Skydden måste i övrigt vara konstruerade så att inga onödiga risker uppstår, dvs. nitar eller andra fastsättningsanordningar, kanter etc. skall inte i sig själva vara potentiella skadeorsaker. För att skyddet ska vara komfortabelt att bära är det viktigt att vikten är så låg som möjligt, särskilt för skydd som används under lång tid, samt att utformningen anpassas efter kroppen. Viktigt är även att skyddet täcker de delar av kroppen det är avsett för.

 

 

SP har mycket lång erfarenhet av provning av personlig skyddsutrustning och deltar även aktivt i arbetet med att förbättra och utveckla standarder på europeisk och internationell nivå. Provning kan utföras efter ett flertal nationella, europeiska och internationella standarder som finns för olika typer av skyddsutrustning, men också efter uppdragsgivares egna kravspecifikationer.

SP är en “one-stop-shop” för provning och certifiering av kroppsskydd för sport och fritid.

 

SP är idag ackrediterade för provning och certifiering enligt följande standarder:

EN 13158        Skyddskläder - Skyddsjacka, kropps- och axelskydd för ridning
EN 1621-1       Skyddskläder mot mekaniska stötar för motorcyklister 
                      - Del 1: Stötskydd
EN 1621-2       Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister 
                      - Del 2: Ryggskydd
EN 14021        Förarskydd mot stensprut vid motorcykelåkning i terräng
EN 13277        Skyddsutrustning för kampsporter. 
                      Varje del av EN 13277 är specifik för varje typ av skydd:

EN 13277-1     Skyddsutrustning för kampsporter 
- Allmänna krav och provningsmetoder
EN 13277-2     Skyddsutrustning för kampsporter - Vrist-, knä- och underarmsskydd
EN 13277-3     Skyddsutrustning för kampsporter - Bålskydd
EN 13277-4     Skyddsutrustning för kampsporter - Huvudskydd
EN 13277-5     Skyddsutrustning för kampsporter - Genital- och kroppsskydd
EN 13277-6     Skyddsutrustning för kampsporter - Bröstskydd för kvinnor
EN 13277-7     Skyddsutrustning för kampsporter -
H
and- och fotskydd

För specialprovningar och liknande kan vi även prova enligt andra standarder eller efter egna provningsspecifikationer.

      

SP är sedan 1994 av regeringen utsett som anmält organ med rätten att certifiera för europeisk CE-märkning. (SPs identifikationsnummer som anmält organ är 0402). CE-märkning betyder att kroppsskydden uppfyller de krav som ställs i EG-direktivet för personlig skyddsutrustning, 89/686/EEG. Genom att det är ett tvingande direktiv måste kroppsskydd CE-märkas för att få marknadsföras inom Europa.

 

Certifieringen för CE-märkning består av en typkontroll. Inom många områden önskar man komplettera typkontrollen med en tillverkningskontroll. Det ger ofta en extra trygghet för köparen att veta att tillverkningen fortlöpande kontrolleras av en tredjepart. Detta kan SP erbjuda genom en särskild SP-certifiering, vilket ger rätt till P -märkning. Denna certifiering innebär framförallt, förutom det typgodkännandet som CE-certifieringen resulterar i, att tillverkaren träffar ett avtal med SP om fortlöpande kontroll.

   

                                    

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Klas-Gustaf Andersson

Tel: 010-516 52 43

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.