Kvalitetssäkrad mätteknik inom kemi

Kemiska undersökningar i laboratorium är ofta ett stöd vid industriell tillverkningskontroll eller godkännande av olika material och produkter. För vissa produktgrupper som till exempel livsmedel och läkemedel är kemiska analyser nödvändiga för att säkerställa att lagkrav är uppfyllda. Detta gäller även leksaker och många andra slag av konsumentprodukter.

Liksom alla mätningar är kemiska analyser behäftade med ett visst mått av osäkerhet. För att bestämma mätosäkerheten genomför många laboratorier regelbundet inbördes jämförelsemätningar. Ackrediterade laboratorier har skyldighet att delta i bland annat sådana provningsjämförelser.

Det finns internationella riktlinjer för hur mätresultat skall utvärderas och presenteras. I dessa standarder och vägledningsdokument finns också anvisningar hur osäkerheten för mätresultat skall beräknas och anges.

Tillförlitliga analysresultat är viktiga i många sammanhang. SP Kemi deltar aktivt i det internationella metrologiska samarbetet och kan bistå med råd och anvisningar om bland annat beräkning av mätosäkerhet, validering av analystekniker, kvalitetskontroll i laboratoriet, provningsjämförelser och referensmaterial.

Vi genomför även primära mätningar inom olika områden, till exempel konduktivitet, isotoputspädning och röntgenfluorescens.

Nationell Metrologi

Detta är en testtext av Ulf M. Bilden ovan är en testbild!!Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

KonduktivitetUtvärdering av mät- och analysinstrumentViskositetsmätare

Forskning

Mätteknik inom kemi - internationell verksamhet

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Dokument

Kontaktpersoner

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Conny Haraldsson

Tel: 010-516 56 65

Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.