Kvalitetssäkrade beräkningar genom verifierande provning

SP erbjuder avancerade tjänster inom såväl provning som beräkning och verifiering. Till vår hjälp har vi välutrustade provningslabb där vi har möjlighet att prova små och stora föremål under mekanisk och termisk påverkan.

Att kvalitetssäkra beräkningar genom verifierande provning handlar dels om att ta fram specifika materialparametrar och komponentegenskaper som ingångsvärden till beräkningsmodeller, dels att verifiera modellernas giltighet gentemot resultat från strategiskt utformade provningar.

Säkerställa kvaliteten på beslutsunderlaget

En klar trend inom industrin idag är att huvuddelen av de beslut som fattas vid produktutveckling eller en dimensioneringsprocess baseras på resultat från beräkningar. Kvaliteten på resultaten från en beräkning beror oftast av många olika parametrar. Generellt kan man säga att kvaliteten direkt styrs av de ingångsvärden man har att tillgå. Detta gäller såväl enklare beräkningar enligt handboksmodeller som mera avancerade beräkningar baserade exempelvis på finita elementmetoden.

Följaktligen riskerar man att fatta beslut på felaktiga grunder, vilket kan leda till dåligt utnyttjande eller i värsta fall till otillräcklig säkerhet. Det är därför mycket viktigt att kunna bedöma rimligheten i de framräknade resultaten, vilket ofta kan vara svårt då beräkningarna tenderar till att bli allt mer avancerade i takt med ökad datorkapacitet. Ett ofta effektivt sätt att säkerställa och även öka kvaliteten på beslutsunderlaget är att kombinera beräkning och provning. På så sätt kan man effektivisera processen samtidigt som man kan hålla osäkerheterna inom acceptabla nivåer.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Mathias Flansbjer

Tel: 010-516 52 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.