Kalibrering och återkommande kontroll av laboratorievågar

På laboratorier är vågen en av de viktigaste och vanligast förekommande mätinstrumenten. Här handlar det om vägning på nivåer där delar av gram kan vara avgörande för ett lyckat resultat. Här använder man alltså vågar med många decimaler och hög upplösning.

Därmed ställs det speciella krav på de referensvikter som används för kalibrering av laborartorievågar. Ju högre upplösning ju finare viktnormaler. Vi på SP kan det här och har normaler för alla tänkbara vågar på markanden.

Utöver själva kalibreringen är uppställningsplatsen av avgörande betydelse för vågens prestanda. Stabila underlag, dragfri miljö och kontroll på omgivande temperatur m.m.

En laboratorievåg skall kalibreras på sin normala uppställningsplats.

Vi hjälper dig med inventering av kalibreringsbehov och utvärderar noggrannhetsnivåer. Vi har ackreditering och mätteknisk kompetens för alla förekommande vågar.

Får vi kalibrera dina vågar tar vi ett helhetsansvar för dina vågar. Kalibreringsbevis på alla vågar, uppläggning i vår databas med bevakning på kommande kalibrering och mycket mer.

 

Ta gärna del av vårt aktuella erbjudande

Erbjudande - Kalibrering av laboratorievågar

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Eddie Hasth

Tel: 010-516 61 26

Christer Persson

Tel: 010-516 61 18

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.