Lakningar

Vi utför lakningar av byggmaterial och andra produkter.

Lakning av kaffemaskin enligt SS-EN 16889:2016
Vi utför lakning av kaffemaskiner enligt SS-EN 16889:2016 och därefter bestämning av utlakad halt av bly och nickel. Standarden ingår som ett krav i kriteriedokument för Svanenmärkning av kaffetjänster.

Lakning av byggmaterial enligt CEN/TS 16637.
Vi utför lakningar av byggmaterial enligt CEN/TS 16637, (Construction Products Assessment of release of dangerous substances. Guidance for the determination of leaching tests and additional testing step). Lakningen är en 64-dygns lakning med 8 laknings steg.
Konduktivitet, pH och bestämning av utlakad halt av arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn). Även totalhalt organiska ämnen kan bestämmas.

Lakning av material i kontakt med dricksvatten SS-EN 12873-1.
Vi utför lakningar enligt SS-EN 12873, (Materials påverkan på dricksvatten till följd av migrering - Del 1: Provningsmetod för fabrikstillverkade produkter tillverkade av eller innehållande organiska eller glasartade (porslin/emalj) material). Bestämning kan göras av organiska och oorganiska ämnen.

Lakning av tappkranar och ventiler enligt NKBs produktregler.
NKBs produktregler omfattar: tappkranar, vattenblandare och andra armaturer, metallkopplingar för plaströr (PB och PEX), metallkopplingar för kopparrör, avstängningsventiler och backventiler. Produkterna lakas i ett syntetiskt vatten med pH 7. Lakningen varar i 10 dagar och lakvätskan från dag 9 och 10 analyseras med avseende på bly (Pb), kadmium (Cd) och nickel (Ni). NKB är en förkortning för Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Karin Engelhart

Tel: 010-516 52 83

Annette Hjorthage

Tel: 010-516 52 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.