Kalibrering - Längd och Geometri

Vi kalibrerar ett stort antal olika typer av fasta normaler för längd, såsom passbitar, tolkar, måttband, skalor, vinkelmätdon mm. Våra tjänster innefattar nästan allt man kan tänka sig inom längdmätningsområdet.

Kalibrering av cisterner/tankar

Tankar används ofta som mätinstrument vid handel med exempelvis petroleumprodukter. Använder man sig av nominell area i en tank (t.ex. från en ritning) kan man dock missa med en eller till och med fler procent. Läs mer...

Komparationsrum för längd och vikt

Komparationslaboratoriet för längd och vikt är uppdelat i fyra olika rum. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Historik om metern

Kontaktpersoner

Agneta Jakobsson

Tel: 010-516 56 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.