Kalibrering av vinkelmätare och vinkelnormaler

Vi kalibrerar både fasta och visande mätdon, så som anslagsvinkel, vinkelnormaler, gradskivor, universalvinkelmätare, vattenpass och klinometrar.

Mäta vinklar kan man göra dels med fasta mätdon dels med visande mätdon. Exempel på fasta mätdon är anslagsvinkel och olika vinkelnormaler.

Räta vinklar

Med en vinkelhake kontrollerar man räta vinklar (90°) och med vinkelnormaler kontrollerar man andra bestämda vinklar. Exempel på visande mätdon är gradskivor, universalvinkelmätare, precisionsvattenpass, elektroniska vattenpass och klinometrar.

Universalvinkelmätare

En universalvinkelmätare består av en stomme med vinkeldelning och en fast skänkel samt en utbytbar skänkel, som kan vridas kring cirkeldelningens centrum. Universalvinkelmätaren är oftast uppdelad i 4 × 90° och utrustad med en nonieskala som ger en avläsningsnoggrannhet på 5'.

Vinkelavvikelser

Vinkelavvikelser från horisontalplanet anges oftast som lutning på en viss horisontell längd (t.ex. 1 mm/m), här rör det sig om väldigt små vinklar och dessa mäter man med precisionvattenpass, elektroniska vattenpass och klinometrar.

Vattenpass

Precisionsvattenpassen har en libell, de elektroniska vattenpassen har ett elektroniskt balanserat givarsystem med pendel och klinometrarna har en vinkelskala med en libell eller en pendel. Libellen hos de noggrannaste precisionsvattenpassen har en skalindelning på 0,02 mm/m, elektroniska vattenpass har en upplösning på 0,001 mm/m och klinometrar har en avläsningsnoggrannhet på 1' (0,29 mm/m).

Fasta normaler

Vi utför kalibrering mot fasta normaler på planskiva eller med sinuslinjal.
(Vinklar mäts i grader (°), minuter (') och sekunder ("). Ett varv = 360°, 1° = 60' och 1' = 60".)

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Agneta Jakobsson

Tel: 010-516 56 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.