Mätbanor och mätbord

Vi kalibrerar mätbanor och mätbord med ett flertal metoder, interferometriskt och optiskt eller kombinerat.

I vissa sammanhang kan det t.ex. vara intressant att genomföra kalibrering av en enaxlig mätbana med ett 3D-system, eftersom avvikelser i de övriga axlar kan vara bekymmersamma.

Dynamiska mätningar

Mätningarna kan även utföras dynamiskt i realtid för att därigenom ge svar på hur mätbanan eller mätbordet beter sig mekaniskt.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Jörgen Spetz

Tel: 010-516 53 78

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.